OLOF THELOTT

Grafiker. Född i Uppsala 1695, död i Stockholm 1728. Son till Filip Thelott. Har stuckit en del medelmåttiga porträtt i koppar, Jesper Svedberg, J. Linnerius och N. Gyllenstierna.
Representerad i Nationalmuseum i Stockholm och Kungliga biblioteket i Stockholm.