OSCAR REUTERSVÄRD

OSCAR REUTERSVÄRD
Skulptör, bildkonstnär och tecknare. (OSCAR Gustaf Adolf). Född 1915 i Stockholm, död 2002 i Lund. Utbildning: Han studerade för M. Katz i Stockholm, vid Otte Skölds målarskola 1935-1936, för Fernand Léger i Paris 1950-1951, samt för Otto G. Carlsund och Sven Holmström i gassvetsning. Han blev docent vid Stockholms universitet 1953 och professor 1964-1981 i konsthistoria med konstteori vid Lunds universitet. Han skapade skulpturer av metallskivor, stavar och kättingar. I sin konst utvecklade han olika typer av optiska villor och skapade så kallade, omöjliga figurer, uppbyggda av geometriska former. Det är trianglar, kuber och andra geometriska figurer som ej kan existera, utan är en drift med perspektivet. Han har också skildrat mytologiska och kulturhistoriska motiv. Som lärare i konsthistoria fick han bland annat uppgiften att undervisa i egyptisk konst. Han upptäckte då en rikedom av skildringar av egyptiska gudomligheters öden i de så kallade pyramid-texterna. Utställningar: debut på, Unga tecknare, i Nationalmuseum 1944 till hans sista utställning på Skissernas museum i Lund 2000 med 40 verk från 40 år, från Rovaniemi i norr till Paris i söder. Ett mellanspel var deltagande i Järnet i Konsten, Galleri Överkikaren & Bukowskis 1997, vid Jernkontorets 250 års jubileum. Offentlig utsmyckning: i Rovaniemi Finland, Fiskeby bruk, Tunaparkens labyrint i Lund. I sina skulpturer försökte Reutersvärd upphäva tyngdlagen genom att svetsa en kedjas länkar fick han dem att resa sig mot skyn. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Malmö Museum, Skissernas museum i Lund, Statens museum for kunst i Köpenhamn, Nationalgalleriet i Oslo, Centre G. Pompidou i Paris, muséerna i Norrköping, Lund och Västerås. Centre nationald'art et de culture Georges Pompidou Paris, Statens museum for Kunst Köpenhamn, Nasjonalgalleriet Oslo, Muséa des Beaux-Arts Rouen, Konstmuséerna i Göteborg, Borås, Malmö, Norrköping. Han publicerade ett flertal böcker i konsthistoria och om konstnärer. Från 1950 ledamot i American Society for Aesthetics och från 1951 i Société de Phistoire de Part Français.
Bild: Farao Ptolemeus II tillber gudinnan.


Mer info om OSCAR REUTERSVÄRD»