OTHELRIC OTHELRIC

OTHELRIC OTHELRIC
Stenhuggare, stenmästare. Verksam i mitten av 1100-talet, som utfört ett signerat tympanonfält, överstycke på Skälvums kyrka i Västergötland. Man har antagit att denne stenmästare var av lågtysk börd av namnet att döma, men med en konstnärlig utbildning från England. Hans verksamhetstid beräknas ligga mellan 1140 och 1170-talet. Det antas han först arbetat vid bygget av Skara domkyrka och därefter även uppfört tornet i Kinne-Vedums kyrka. Othelric är känd genom ett befintligt tympanonfält i västportalen i Skälvums kyrka. Portalen var ursprungligen placerad i söder men flyttade i samband med en renovering av kyrkan. Tympanonfält framställer en tronande Kristus omgiven av två evangelistsymboler omkring framställningen kan man läsa texten Othelric me fecit. Med Othelric infördes romanska och det mer kontinentalt betonade formspråket i det Västgötska stenhuggeriet. För Skälvums kyrka utförde han en relief av en stående biskop samt en del arkitektoniskt ornamentala detaljer. Till hans verkstad räknas även dopfuntarna i Skälvum, Källby, Skeby, Härene, Sävare, Härjevads, Flakebergs och Hornborga kyrkor. Dopfuntarnas figurer är rustikt framställda och skildrar i flera fall kampen mellan gott och ont samt som huvudmotiv Kristi dop. Motiven är inställda i arkader som ibland saknar pelare för att gestalterna i de bredvidliggande utsmyckningarna skall få en intimare kontakt. Othelrics figurstil utmärks av en viss tyngd och skiljer sig från andra provinsarbeten genom sin monumentalitet. Man antar att han haft sin verksamhet förlagd till ett stenbrott på Kinnekulles södra sluttning. De sista spåren av hans verk är i detaljer från byggandet av Gudhems kloster som fullbordades omkring år 1172.
Bild: Othelric me fecit (Othelric gjorde mig). Den tyske 1100-tals stenmästarens signerade relief, med palmettranka i bården, från Skälvums kyrka nära Kinnekulle.