WERNER JANSON

WERNER JANSON
Bildkonstnär. (WERNER Paulus). Född 1922 i Örkelljunga, Skåne. Utbildning: Otte Sköld och vid Konstakademien 1948-1953. Han har målat landskap, stilleben och figurskildringar i olika teknik, därefter övergått till icke föreställande, med begränsat färgval, formförskjutningar som åstadkommer optiska effekter. Utställningar: Stockholm och landsorten. Offentlig utsmyckning: Vårbergs, Sabbatsbergs och Danderyds sjukhus. Representerad: vid Moderna Muséet och landsortsmuséer.