PIERRE OLOFSSON

PIERRE OLOFSSON
Bildkonstnär, tecknare och grafiker. (PIERRE Sager). Född 1921 i Paris, död 1996. Han var son till en målare som deltagit på amerikansk sida i Första världskriget och utvandrat till USA. Han återvände som litet barn med modern till Sverige. Utbildning: Han studerade vid Otte Sköld målarskola 1937-1938, samt vid Konstakademien för Fougstedt, som målade nysakligt, kontrollerat och snustorrt, 1938-1943. Han erhöll Carl Larsson stipendiet 1948. Han deltog med större kollektioner tillsammans med generationskamrater på Färg och Form i Stockholm 1947 och 1957, Ung Konst. Under beteckningen, Konkret, ställde han ut på Galleri Blanche tillsammans med Olle Bonniér, Karl Axel Pehrson och Arne Jones. Han har även ställt ut på temautställningen,-40-tal, på Skånska Konstmuseum i Lund, Réalités Nouvelle i Paris 1949. Svensk kubism och konkretism i Gallerie Denise i Paris 1953. Åren 1947-1949 var en hektisk tid av blomstrande skaparförmåga, med en aldrig sinande energi, då han utarbetade nya betydelsefulla verk. Begreppet 1947 års män står sig än. Det skapades ett nytt formspråk på den berömda utställningen våren 1947 på Färg och Form i Stockholm. Han har arbetat abstrakt med slingrande rundlar, även i skulpturerna. Han var en framgångens organisatör, men mötte många gånger häftigt motstånd i synnerhet av C O. Hultén som ansåg hans konst var fantasilös, offentlig konst, ingenjörskonst. Offentlig utsmyckning: stucco-lustrovägg i AB Astra, Södertälje, dekor i Uppsala stadsteater och Dramaten, samt fontäner i Uppsala och Kiruna. Representerad: i Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Norrköpings museum och i N.Y.
Bild: Manegen, blandteknik.