RAGNAR von HOLTEN

Bildkonstnär och tecknare. (RAGNAR Eric Alfred ). Född 1934 i Gleiwitz,Tyskland. Utbildning: Började teckna och måla 1950, docent i konstvetenskap 1969, hospitant vid Konstakademiens skola för Grafisk konst. Studieresor till Paris, Amsterdam, London och Rom. Han är en av dem som förblivit surrealismen trogen. Hans surrealism är mer lekens än den stadiga handens. Istället för ett realistiskt måleri med märkliga sammansättningar är collage och assemblage hans melodi. Materialen utgörs av tidningspapper, av benbitar, snäckor, tyg och snören. Han svarar inte på så många frågor, men ställer desto fler. Titlarna hakar på det hela med en korthuggen förvirrande poesi, här finns en Kannibalkarneval, rena Insinuationer eller kanske en Mytologisk födelse. Utställningar: debuterade på Gummessons i Stockholm 1960. Retrospektiv utställning på Malmö konstmuseum 2008. Han utgav 1962, Imaginär verklighet, essayer om konst och han har illustrerat Lars Bjurmans franska antologi, Fantastika och Lars Noréns, Encyklopedi. Representerad: i Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum, Moderna Muséet i Stockholm, Norrköpings museum, Västerås museum och Göteborgs stads samlingar.
Bild: Collage.