RAIMUND FALTZ

RAIMUND FALTZ
Svensk-tysk medaljgravör. Född i Stockholm 1658, död i Berlin 1703. Utbildning: Han var i Stockholm elev hos guldsmeden Hopfner, samt medaljgravören Karlsteen. Efter en utrikes studieresa utförde han i Sverige åtskilliga kungliga medaljer samt en skulptur av Karl XI. Han verkade som medaljgravör sedan i Brandenburg.
Bild: Självporträtt.