RICHARD HALL

RICHARD HALL
Bildkonstnär. Född 18 april 1860 i Björneborg Finland, död 1943 i Argentina. Utbildning: Konstakademien i Stockholm 1875-1881, vann kungliga medaljen med historiemålningen "Gustaf Vasa som barn inför kung Hans", men han flyttade tidigt till Frankrike, där han också kom att verka, bortsett från en tids uppehåll i New York. Richard Hall skapade sig ett namn som porträttmålare.
Han var länge bosatt i Frankrike. Har målat friskt uppfattade porträtt, eleganta damer och genremotiv. Han har målat ett porträtt av prins Wilhelm. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, med Interiörer från Bretagne.