ROLF HALLENGREN

ROLF HALLENGREN
Bildkonstnär, tecknare. Född 1932 i Gävle. Studerade illustration och reklam vid Bergs Reklamskola i Stockholm och illustrerat böcker och tecknat affischer. Han har målat landskap, vanligen ängsmarker och skogspartier samt djurmotiv.
Bild:Skånegård. Olja på duk. Signerad R Hallengren.