SEBASTIAN THAM

Bildkonstnär, keramiker, bokkonstnär. Född 1920 i Lund, död 2000. Han utbildade sig till teckningslärare och arbetade som lärare i Hässleholm. Mycket av hans konstnärskap ägnades åt keramiken, där han intresserade sig för den japanska rakun.
Representerad: S:t Thomas katolska kyrka i Lund med en triptyk i form av en lergodsrelief på träfond, ägnad Josef Timmermannen.