SONJA B.M. REINFELDT

SONJA B.M. REINFELDT
Bildkonstnär, tecknare, textilkonstnär, född 1917 i Helsingborg. Hon studerade vid Konstfackskolan och Konstakademien i Stockholm. Hon är linjens mästare, både i de rytmiskt upplagda vävarna och i de intensiva teckningarna, där linjerna pulserar och pressar fram ljuset ur pappret. Hennes konst är abstraherad, den har hämtat sin näring ur världen och tankar på människan. Dem har hon smält samman med direkta sinnesintryck och ett absolut gehör för färgklangerna i samspel med linjers och formers rytmik. Hon arbetade med kraftfulla figurkompositioner, landskap och stilleben.
Offentlig utsmyckning:. gobeläng i Kristianstad, nya länslasarett.
Representerad: flera museum och samlingar.
Lärare Konstfackskolan 1950-1957.

Bild: Vävnad.