INGEMAR COLLENBERG

INGEMAR COLLENBERG
Bildkonstnär. (Stig Allan INGEMAR). Född 1926 i Nederluleå. Har studerat vid Konstfackskolan, i Tyskland och Frankrike. Offentlig utsmyckning: Stockholms hamnarbetarkontor, En skola i Luleå, En banklokal i Vällingby, samt gobeläng till Tingshuset i Falköping.