STIG OLSON

STIG OLSON
Bildkonstnär, tecknare och grafiker. (STIG Henrik). Född 1936 i Kristinehamn. Han studerade vid Anders Beckmans skola och vid Konstakademien Stockholm. Han arbetar med expressiva figurkompositioner, porträtt och landskap ofta i collageteknik i stora format, men även i teckning och litografi. Illustrerat böcker och tidskrifter. All Världens Berättare och konsttidningen Perspektiv.
Separatutställningar: Unga Tecknare, Nationalmuseum, Framtidslandet, Kulturhuset, Galleri 33, Lyon, Galleri Jansen, Amsterdam, Rådhuset Skagen, Galleri Bergman, Galleri Helle Knudsen. Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Örebro och Kristinehamn. Sedan mitten av 50-talet medverkat årligen vid Värmlands konstförenings salonger i Karlstad. Samlingsutställningar: Galleri Tornhuset Luleå, Kulturhuset Umeå, Galerie Kaplanen Visby, Galleri Bergman, Galleri Bergman, Stockholm, Galleri Bergman, Göteborg, Stockholm Art fair, Galleri Bergman. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, H.M.K., muséerna i Karlstad, Örebro, Norrköping, Linköping, Västerås och Eskilstuna, samt i Gripsholms porträttsamling. Ett självporträtt finns på Uffizierna i Florens, samt, Gustav VI Adolfs samling. Han erhöll 1971-års stipendium vid Nationalmuseum i Stockholm:s utställning, Unga tecknare. Stipendier: Värmlands konstförenings stipendium, Unga Tecknares stipendium, Statliga arbetsstipendier, Örebro läns landsting och Örebro kommuns stipendium, Thor Fagerqvists minne.
Bild: Självporträtt, foto Christer Olsson.