STIG HALLBLOM

STIG HALLBLOM
Bildkonstnär. (STIG A. B.). Född 1932 i Uppsala. Autodidakt. Målar i olja företrädesvis uppländska landskap, ibland med bebyggelse, även stilleben. Måleriet kan betecknas som abstrakt expressionism.
Separatutställningar: i Öregrund och Uppsala under 60 och 70-talet. Representerad: Gävle Stads samlingar, samt Uppsala Läns Landsting.