STINA EBERS

STINA EBERS
Skulptör. Född 1962 i Lund. Utbildning: Målarskolan Forum i Malmö och Konstakademien Köpenhamn. Hon arbetar med experimentella installationer, konstobjekt i kontrasterande material som plast, parkett, tegel i pusselliknande och stramt geometriska former. Utställningar: Skulpturens hus, Liljeholmen. Skånes Konstförening, Malmö. Stockholm skulpturtriennal 1998. Bårby Borg, Skulptur i landskap Öland 1997. Representerad: Malmö Museum, Malmö. Sveriges Allmäna Konstförening.