STURE ECKERMANN

STURE ECKERMANN
Bildkonstnär och skulptör. Född 1936 i Nössemark, Dalsland. död 2002. Autodidakt. Utbildning: Han studerade konstvetenskap vid Stockholms Universitet 1991-1992. Började arbeta med aska och lim på nonwowenduk 1968. Övergick senare till acryl och olja. Han avled år 2002. Ateljén och visningslokalen i Eckermannsgården i Träsk norr om Sundsvall, finns kvar. Representerad: Statens Konstråd.
Bild: Impulsivt flöde.