OLLE HANSPERS

OLLE HANSPERS
Tecknare, grafiker och kopparstickare. (Sven Olof OLLE). Född 3 maj 1923 i Enviken, Dalarna, död 2012. Utbildning: Konstakademien 1950-1955. Han har arbetat med porträtt och landskap, ofta i torrnål, men, kopparsticket kom att bli hans signum. Olle Hanspers utförde över trehundra grafiska verk där över hälften var rena kopparstick. Genom en donation av konstnären under 1990-talet, skänkte Olle Hanspers ett avdrag av hela hans grafikproduktion inklusive provtrycksserier, till stiftelsen Mörksuggefonden i Rättvik. Sammanlagt över 450 grafiska blad som nu också finns digitaliserade för studier och forskning. Separatutställning: Köpenhamn 1969, San Fransisco 1970. Samlingsutställning: Biennalerna i Ljubljana och i Bradford. Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Eskilstuna museum, Örebro, Dalarnas och Norrbottens museum, H.M. Konung Gustav VI Adolfs samling, Statens Museum för Kunst i Köpenhamn och i Berlin.
Bild: California I love you, kopparstick 1972-1973.