OLOF VIBERG

OLOF VIBERG
Bildkonstnär. (Sven Oskar OLOF). 19 november 1913 i Hammarby, Uppland, död i juli 1990. Han har studerat vid Skånska målarskolan i Malmö och vid Blombergs målarskola, Stockholm. Han har målat porträtt, särskilt mjuka kolteckningar av barn, naket och landskap i gråstämda toner i olja. Han har även funnit ett, grafiskt nollsystem, i formationer med melodier.
Representerad: i Prins Eugens Waldemarsudde.