ULF O. G. OLAUSSON

Bildkonstnär, född i Hedemora 1935. Autodidakt. Hans måleri strävar mot enkelheten, där spänningen mellan färg och form är de centrala momenten, motiven speglar den snabba rörelsens rytmik och dynamik i såväl sportens värld som i sakrala sammanhang.
Representerad: i ett flertal kommuner, organisationer, företag i Sverige och utomlands.