ISTVAN VARGA

ISTVAN VARGA
Skulptör, född 1940 i Sumeg, Ungern. Han studerade vid Konstfackskolan i Budapest och Stockholm, samt Accademia di Belle Arti di Perugia, Italien. Hans skulpturer kännetecknas av en intensiv berättarglädje i de mångfiguriga relieferna med tydlig påverkan av den romanska stenskulpturen i Gotlands medeltidskyrkor. Kärv realism i förening med humoristisk iakttagelseförmåga utmärker hans monumentala arbeten.
Offentlig utsmyckning: Havdhem, Hemse, Göteborg och Gryt.
Utanför Arkivcentrum mitt i den nya campusgatans väg, står den vackra statyn Clios Barn. Den ägs och förvaltas av Akademiska Hus och är genom Statens Konstråds försorg placerad på plats 1993.
Representerad: flertal statliga och kommunala samlingar.

Bild: Clios barn 1993.