Å CHRISTIAN DANELL

Å CHRISTIAN DANELL
Bildkonstnär och tecknare. Född 1944 i Stockholm. Han studerade vid Konstfackskolan 1962-1964 och Konstakademien i Stockholm 1964-1969. Han målar gärna stora oljor. Motiven är beslöjade, som i dimma. Det är på grund av att han använder sig av speciella handpreparerade dukar från Flandern, som ger ljuset möjlighet att tränga igenom de olika färglagren. Vilket i sin tur ger en särskild kraft och volym till de gestalter som träder fram ur ett dimhöljt landskap. En romantiker som söker skönheten.
Separatutställningar: Hos Petra 1970. Västerås Konstmuseum 1974. Händer, Stockholm 1976, 1981, 1984. Östersunds Stadsmuseum 1979, 1999. Aguélimuseet, Sala 1984, 1996. Färg och form, Stockholm 1982, 1988, 1992, 1996, 1999. Uppsala Konstmuseum 1988. Borlänge Konsthall 1992. Galleri Linné, Uppsala 1994, 1996, 2007. Galleri Holm, Malmö 1998. Galleri Baggen, Stockholm 1998, 2000. Lindesbergs museum 1999. Stockholm Art Fair 1999, 2002, 2007. Galleri Sander, Norrköping 2002. Clearly First, New York 2002. Teatergalleriet, Kalmar 2003. Galleri Hippo, Stockholm 2003-2005. Konstmuseet Gösta Werner och havet, Simrishamn 2005. Galleri Örsta, Kumla 2007. Färila Konsthall 2007. Galleri Linné, Uppsala 2007. Galleri Maud, Sälen 2008. Galleri Sander, Norrköping 2008. Lilla Galleriet, Umeå 2008. Keramikens hus, Strängnäs 2008. Grünewaldvillan, Saltsjöbaden 2009.
Samlingsutställningar: Nutida svensk skulptur, på Liljevalchs 1996. Svart-vitt, på Konstakademin 1970. Unga tecknare, på Nationalmuseum 1972. Väinö Aaltonens museum, Åbo 1987. Örebro slott 2006. Lövstads slott, Norrköping, 2005-2006. Galleri Fold, Vandringsutställning Norge-Tyskland 2003-2006.
Offentlig utsmyckning: Sala Vårdcentral, en expressiv tupp med eldröd kam. Friskulpturerna, Ödhumbla och Särimmer, på Nyby gård, Uppsala. Målning i andaktsrum, Västerlövsta kyrka, Heby. Örebro Brandförsvar, Kumla. Medical Center, Rotterdam.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och konstmuséerna i Malmö och Västerås, Upplands Konstmuseum, Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms Slott, samt i statliga samlingar.
Stipendier: W Smith 1967. Ax:son-Johnsons 1968-1969. Västmanlands Läns Landsting 1972. Statens Stora 1974-1975. Västmanlands läns arbetsstipendium 1991. Konstnärsbidrag 1979-1980, 1982, 1984, 1986, 1989. Statens arbetsstipendium 1991. Heby Kommuns kulturstipendium 1996 och tillsammans med sin maka skulptrisen Sonja Petterson erhöll han ett stipendium 2006, på 120.000:- för att skapa ett kulturellt centrum genom att Tegelbruksmuséet i Heby får permanenta lokaler och genom att skapa en konsthall.
Han var Högskoleadjunkt vid Konstfack 1989-1992
Lektor, Amanuensis vid Konsthögskolan, Bergen 1993-1995, samt intendent vid Aguélimuseet i Sala 2001-2008.