OTTO CARLSUND

OTTO CARLSUND
Bildkonstnär och konstkritiker. (OTTO G)). Född 11 december 1897 i St Petersburg, död 25 juli 1948. Utbildning: 1921 - 1922 studerar han i Dresden för professor G. Müller, samt grafik för Paul Höfner. Därefter i Norge på Konstakademien för Christian Krohg. Han ställer ut på Blomkvists Galleri och sammanträffar där med Herwarth Walden som var cher för Der Sturm i Berlin. 1924 flyttar han till Paris. Han har en utställning på Maison Watteau. Genom kontakt med Piet Mondrian övergick han på 1920-talet till neoplasticismen. 1925-1927 går han på Académie Moderne för Léger och deltar in en stor postkubistisk samlingsutställning L Árt d`aujourd`hui, han ställer även ut i USA. Kompositionen med den glidande kvadraten tangerar den rena matematiska formmystiken, ett formspråk som han betecknade som Neo-Plasticism, enligt Art Concrets program. Utöver de fem programmålningar, som nu finns i Eskilstuna museum finns det få konkreta, målningar bevarade av honom som direkt ansluter till och gestaltar Art Concrets manifest. Art Concret bildades i Paris 1929 av fem målare, van Doesburg, Hélion, Tutundjian, Wantz och han själv. 1930 kom gruppens manifest vars huvudsakliga mål var att ena de plastiska konsterna. Han utarbetade några, konkreta målningar, som skulle visa hur Art Concrets manifest skulle tillämpas i praktiken. Fem konstruktioner ställdes ut på Superindépendants andra salong i Paris juni 1930. Art Concret gjorde därmed sin offentliga debut i Paris konstliv. För hans, Constructions, hade van Doesburg komponerat och själv snickrat en speciell bred flat ekram som skulle vara Art Concrets egen typ av inramning. Framträdandet blev en storartad men kortvarig triumf. De annars så kritiska franska kritikerna såg i dessa en vidareutvecklad form av purism, präglad av kristallens klarhet och färgskönhet. Konstnärsgruppen Art Concret gick upp i sammanslutningen Abstraction-Creation 1932. Han ställde ut målningar i augusti 1930 på Stockholmsutställningen i Parkrestaurangen. De fem programmålningarna finns nu i Eskilstuna museum. Representerad: Acadèmi Moderne, Konstakademien i Stockholm, Konstmuséet i Basel, Malmö Konstmuseum, Modena Muséet, samt Eskilstuna Konstmuseum.
Bild: Grön maskinist, 1926.


Mer info om OTTO CARLSUND»