ELLEN CRONHOLM

ELLEN CRONHOLM
Bildkonstnär, grafiker. Född 1971 i Sollentuna. Efter studentexamen på naturvetenskaplig linje 1990 fortsatte hon studera ett år på Nyckelviksskolan på Lidingö. 1991-1994 tillbringade hon på Grafikskolan i Stockholm, varav två månader under sista året i grafikverkstan Borderline med konstnären Phil Sayers. 1994 -1996 läste hon Konstvetenskap, Antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms Universitet. Hon undervisade själv i grafik och konst och kulturhistoria på Ölands Konstskola och Ölands Folkhögskola 1999 och 2001. Var projektelev på grafiken vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm år 2000. Var gästlärare i Grafik på Nyckelviksskolan 2002.
Separatutställningar: 2004 Grafiska Sällskapets Galleri, Stockholm. 2002 Konstnärshuset, Stockholm.
Representerad: Statens Konstråd, Moderna Muséet i Stockholm, Nationalmuseum i Stockholm, British Museum i London, Västerås Konstmuseum, Östergötlands Läns Landsting, GrafikensHus i Mariefred, Grafiska Sällskapet.
Hon arbetar vid sidan av sin konstnärliga verksamhet med restaureringsteknik på Moderna Muséet. Hon är medlem i Grafiska Sällskapet från 1995, Konstnärsmedlem i GrafikensHus sedan starten och i Svenska Konstnärers Förening. Verksam i Stockholm.
Bild: Vattentrappa.


Mer info om ELLEN CRONHOLM»