MATS HANSÉN

MATS HANSÉN
Bildkonstnär och tecknare. Född 1947 i Lund, död i april 2009. Utbildning: Han studerade hos Carl Malmsten, Bertil Vallien och Ulrica Hydman-Vallien 1964-1965, Konstfackskolan, Stockholm 1965-1968 och 1971, Valands Konstskola, Göteborg. Karlskrona, Han arbetar med transparenta dimensioner, där volymen tar konkret plats. När han arbetar med rummet, så accentueras interiören av plastens genomskinlighet och när han arbetar med objekt, så definierar han tomrummet runt föremålet, ger objektet sin aura, sitt revir och anser att med den transparenta plasten sublimeras etern. Plasten ger rummet en metafysisk dignitet. Utställningar: Separatutställningar: i Stockholm, Lund, och Simrishamn. Samlingsutställningar: i Stockholm och Malmö, samt på Vikingsbergs konstmuseum i Helsingborg. Offentlig utsmyckning: Länsarbetsnämnden i Karlskrona, 1986. Representerad: Malmö Museum, Ystads Konstmuseum, Konsthallen i Hishult, Malmö Konstnärsnämnd, Statens Konstråd, Göteborgs stads samlingar, Göteborgs Universitet, Ronneby Bibliotek, Åkerlund & Rausings samling. Förbackningen i konsten, Landsting och kommuner, Brandt Glass Collection, Ängelholms Kulturråd, samt i kommuner och landsting. Han har erhållit ett 10-tal olika stipendier.
Bild: Utan titel 2007.


Mer info om MATS HANSÉN»