Lim-Johan OLSSON

Lim-Johan OLSSON
Bildkonstnär. (JOHAN ERIK). Född 1865 i Ovanåker, död 13 mars 1944 i Ovanåker. Autodidakt och naivist, bosatt i Kyan, Hälsingland, där han försörjde sig som dagsverkare, laggkärlstillverkare och fotograf. Hans släkt kom från Lima i Dalarna, därav namnet. Som ung vistades han 8 år på Ulleråkers mentalsjukhus i Uppsala. Fram till 1920-talet målade han natur, djur och andra motiv från hemtrakterna i fantasifull, närmast exotisk gestalt. Lim-Johan uppmärksammades inte under sin levnad, men finns i dag representerad på Edsbyns museum i Hälsingland och på Moderna Muséet i Stockholm. Hans konst upptäcktes av en tillfällighet av fil.dr. Philibert Humbla, länsintendent på Gävle museum, som bad Hans Lidman att försöka finna så många tavlor av Lim-Johan som möjligt. Han räknas i dag bland de förnämsta naivisterna i världen. 1944 avled Lim-Johan på Ovanåkers ålderdomshem efter en tids sjukdom. Han är begravd på Ovanåkers kyrkogård, där det sedan 1994 står, LIM-JOHAN på gravstenen. Källa: Åsa Lindsmyr.