TOMMY ÖSTMAR

TOMMY ÖSTMAR
Bildkonstnär, tecknare och skulptör. (Erik TOMMY). Född 1934 i Finspång i Östergötland, död den 23 juni 2007 2 veckor före en planerad utställning på Gerleborgsskolan. Den första separata med endast teckningar. Han studerade vid Konstföreningens skola i Göteborg och Konstakademien i Stockholm 1957 - 1962. Professor i teckning vid Konstakademien i Stockholm 1976 - 1986. Hans motivval var figurkompositioner, skogsinteriörer och köksstilleben med brödrostar och kokkärl, som är expansiva och dynamiskt ornamentala. Ända sedan mitten av 80-talet när han avslutat sin professur i teckning vid Konstakademien i Stockholm, tecknade han också precis som några av dem modell regelbundet. Han utgjorde fortsättningen på en tradition som direkt anknyter till en klassiker, som Ingres och modernister som Bror Hjorth, Matisse och Giacometti. I teckningar och målningar av punkare, i skulpturer i pappkartonger, har han fortsatt att skildra det moderna livets snabbhet och mondänitet. Uttrycken i verken är abstrakt, kubistiska, ännu gestaltat i några vildsinta drag med kol, över pappersarket. Han har illustrerat Bananbok av Lennart Hellsing. Representerad: En skulptur i Moderna Muséet i Stockholm, National Museum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum Malmö Museum, samt Borås museum.
Bild: Komposition.