CHRISTINA DE LA GARDIE

CHRISTINA DE LA GARDIE
Bildkonstnär, född 1778, död 1811. Informationen om henne är knapphändig. Man vet att hon var dotter till greve Gustav Adolf Sparre 1746-1794 en stor konstsamlare som först hade sin bas i Göteborg. Samlingen, vilken innehöll bland annat verk av Rembrandt och Jordaens, flyttades till skånska Kulla Gunnarstorps slott på 1790-talet. Gustav Adolf Sparre hade köpt slottet 1775. Slottet och samlingen kom senare att tillhöra Jacob De la Gardie, hennes make. Som konstnär var hon en talangfull amatör.

Bild: Kvinnoprofil. Detalj av en akvarell, från Göteborgs konstmuseum, som äger en av landets största samlingar av konst på papper.