BERT ÖSTERLUND

BERT ÖSTERLUND
Bildkonstnär. (BERT Olov). Född 1912, död 1981. Autodidakt. Verksam i Göteborg. Han har framför allt målat kanal och hamnmotiv, bakgårdar, samt skogspartier i sol och snö.
Bild: Metande gosse.