ERIK DAHLBERGH Jönsson

ERIK DAHLBERGH Jönsson
Greve, tecknare, militär, arkitekt och ämbetsman. Född 10 oktober 1625 i Stockholm, död 16 januari 1703, gravsatt i Turinge, Södermanland. Hans namn var, fram till adlandet 1660, Erik Jönsson. Han utnämndes till krigsråd 1677, landshövding i Jönköping 1687-1693, fältmarskalk 1693, generalguvernör i Bremen och Verden 1693, generalguvernör i Livland 1696-1702. Vid tretton års ålder sattes han i en skriv och räkneskola, i Hamburg, och 1641 anställdes han som skrivare hos dåvarande generalkamreraren i Pommern och Mecklenburg, Gerdt Rehnsköld, med vars hustru han var släkt. Rehnsköld lär i början ha behandlat honom strängt, men fattade snart förtroende för honom och använde honom i flera viktiga uppdrag. Under denna tid besökte han 1643 års fälttåg och deltog i stormningen av Friedrichsort. Han planerade och redigerade det berömda planschverket, Suecia Antiqua et Hodierna. Det forna och nuvarande Sverige, som innehåller ett stort antal kopparstick över svenska slott och städer, där många bygger på hans egna teckningar. Han blev mycket känd för sina fästningsbyggnader och stod som konstruktör långt före sin tid. Han ledde ombyggnader eller nybyggen av fästningar i Göteborg, Malmö, Kalmar, Narva, Reval, Riga, Neumunde, Wismar, Stade och Karlsten, samt flera mindre. Även befästningarna vid Karlskrona påbörjades av honom som, Drottningskärs kastell. Han utmärkte sig för att han arbetade mycket självständigt i anordningarna, anpassade dem efter de lokala förhållandena. Tornformen användes av honom mycket, som vid Västgöta lejon och Kronan utanför Göteborg, samt Valfisken, på en sandbank utanför Wismar. Han blev kallad Sveriges Vauban. Bland övriga byggnader märks det forna Rådhuset och Västra kapellet i Jönköping. Sannolikt tog Montalembert, som flitigt studerade de svenska fästningsbyggnaderna, mycket lärdom av hans verk. 1661 fick han uppdrag att, geografiskt teckna av Sveriges förnämsta städer, samt göra en kort beskrivning av dem. Hans teckningar stacks sedan i koppar av holländska mästare och utgavs, dock utan texten, under titeln Suecia Antiqua et Hodierna. Han anses ha haft en enastående fysik och vid 71 års ålder räknade han ut att hans resa igenom denna verlden warit öfwer 14.000 Mihl, alltså enligt Mathematicorums mening, tre gånger kring om Jordenes krets. Han avled 1703. Därmed fick han aldrig uppleva utgivningen av den tredje delen av Suecia Antiqua et Hodierna, som inte utgavs förrän 13 år senare, anno 1716.
Bild: Gamla Rådhuset i Jönköping.


Mer info om ERIK DAHLBERGH Jönsson»