JAN WOLF

JAN WOLF
Bildkonstnär. Född 1944 i Ropa i Polen. Han flyttade till Sverige 1982. Utbildning: Konstakademien.