ANN JANSSON

ANN JANSSON
Keramiker, skulptör., Född 1945 i Göteborg. Efter studier på Konstindustriskolan i Göteborg 1965-1969 var hon under en tioårsperiod formgivare av servisgods på Höganäs Keramik. Sedan 1979 har hon egen verkstad i Höganäs. Ofta löser hennes arbeten upp gränsen mellan bruksföremål och skulptur och i hennes karaktäristiska oglaserade kärl är känslan av den råa leran påtagligt närvarande. Med säker känsla för proportion skapar hon svala, förenklade former som oavsett storlek andas monumentalitet. Hennes verk har en tyngd utan att upplevas som klumpiga eller otympliga, det är snarare en balans mellan form och material som utmärker hennes skulpturer.
Hon tillhörde gruppen, Keramikerna i Höganäs, tillsammans med Yngve Blix, Brita Mellander-Jungermann, Henning Nilsson och Claes Thell. I Helsingborg står hon också för uppskattade utsmyckningar i Norra hamnen: på två gårdar finns ett antal höga stengodskärl, samt bänkar i betong, Kärl och bänkar. Dessa, liksom de föremål som ingår i utställningen på Dunkers Kulturhus 2006, är skapade i en tradition med strama, välbalanserade former
Utställningar: Galleri i Store Strandstræde 18 i Nyhavn, tillsammans med Gerry Johansson, foto 2007. Krognoshuset 2008. Hon deltog som en av fyra verksamma keramiker från Höganäs Kommun i Kungliga Myntkabinettets utställning, Höganäs, inte bara krus, i Stockholm 2006, med Svenning Bertelsen, Åke Holm och Claes Thell.
Representerad: på Nationalmuseum i Stockholm, Röhsska Museet i Göteborg, Höganäs Museum och Helsingborgs Museer.
Bild: Keramikskål.