INGVAR DAHLBOM

INGVAR DAHLBOM
Bildkonstnär. Född 1932. Bosatt i Ronneby. Han studerade på kvällskurser i 2,5 år för konstnären Erik Svensson, Karlskrona 1982-1985, samt för akvarellprofessor Arne Isaksson, Gerlesborgsskolan, Bohuslän. Akvarell är hans uttrycksmedel, men även färgstarka oljekritsmålningar förekommer. Han målar alltid sina akvareller på plats ute i naturen och ofta söker han upp områden med mycket ljus. Detta innebär för en Blekingemålare kustområdet och öarna utanför kusten, men även Österlens strandområden och Bohusläns kraftfulla natur. Han försöker fånga landskapets stämning och särart och spegla känsla av ljus, och är inte bunden av att måla direkt föreställande.
Separatutställningar: Galleri 101, Malmö 1984,1991. Galleri Alba 1983, 1985. Vänorten Schopfheim, Tyskland, 1986. Filbornaskolan, Helsingborg, 1986. Ronneby Konstförening, Ronneby 1987. Kulturcentrum, Ronneby 1989, 1992. Elblag, Polen, 1994. Massmanska Kvarnen, Ronneby 1995, 1998, 2001. Galleri Bodekull, Karlshamn, 2000. Konstrundan i Blekinge, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Boverket, Karlskrona, 2003. Galleri Karibakka, Sölvesborg, 2003. Falkenberg, Kuben 2001.
Samlingsutställningar: Blekingar, 1984, 1986, 1988,1990,1994, 1996, 1999, 2000, 2003.
Nordisk akvarell: Waldemarsudde, Stockholm, 1998, Helsingfors, 2001, Köpenhamn, 2004. Konsthallen, Karlshamn 1987, 1990. Konstnärsföreningen ARK, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004.
Offentlig utsmyckning: Blekinge Läns Landsting. Länsstyrelsen i Blekinge. Länsstyrelsen Jönköping. Ronneby Kommun. Karlskrona Kommun. Flygflottiljen F 17 Ronneby. Sparbanken Kronan, Blekinge. Sparbanken Helsingborg
Stipendier: Pristagare, Sparbanken Kronan Konst 1990. Konstnärsstipendium:
Ronneby Konstförening 1990.