BRUTUS ÖSTLING

BRUTUS ÖSTLING
Naturfotograf, författare. Född 1958, uppvuxen i Stockholm, men är sedan mitten på 1980-talet bosatt i Skåne. Han arbetar som förläggare på Symposion förlaget. Han inriktar sig framför allt på fotografering av fåglar, men även vilda djur, samt undervattensbilder. Han är ansluten till bildbyrån IBL. Han drömde om att bli fotograf i fjorton- femtonårsåldern, men höll sedan inte i en kamera på över tjugo år. Han började dyka 1996. Ett generöst pris från Svenska Akademien för bildningsinsatser året därpå, resulterade i en avancerad utrustning för undervattensfoto, och efter närmare 100 dyktimmar första året, togs de första bilderna under vattnet. Fram till 1999 var det bara undervattensbilder som gällde, men därefter, till största delen av naturfotografering på land. Under 1998-2000 var han fast knuten fotograf, till dykmagasinet Tauchens skandinaviska edition, Dyk. Hans förmåga att fånga fåglar i rörelse är fenomenal. Från inledningens brutala kamp mellan två örnar till gröngölingen i regndropparnas skimmer. Skärpan är absolut, varje fjäders tunna strå finns där i motljuset. Bild efter bild. Överraskande och genomlysta. Kompositionerna är genomtänkta, med vattenspeglingar, naturnärvaro, känsla av tidlöshet. Under de senaste fyra åren har han publicerat ett tjugotal större bildreportage och därtill flera hundra enstaka bilder, framför allt i magasinet Dyk, Tauchen och Dagens Nyheter, men även i Svenska Dagbladet, UVM och tidningen Foto. Han arbetar för närvarande på flera stora fotoboksprojekt. Medlemskap: i Photo Natura och Naturfotograferna .
Bild: Dansande hägrar.