MARIE-LOUISE von SCHEWEN

MARIE-LOUISE von SCHEWEN
Konsthantverkare. Utbildning:1974-1975 Västerås konstskola, Västerås Capellagården, Öland, 1975-1976 Praktik hos keramiker. Verksamhet i Dalby utanför Lund sedan 1999.
Medlem i KIF, K.H.V.C, VSKG