BILL FLODIN

BILL FLODIN
Bildkonstnär. Född i Nordmaling Västerbotten 1934, död i Borås 1976. Han var verksam i Borås och arbetade främst med oljemåleri. Typiskt för hans måleri var de svarta kompositionslinjer som han ramade in sina bildobjektmed, ofta tillsammans med abstrakta arabesker i blått och rött. Bill Flodin satte förutom sin signatur även ett tummavtryck på sina målningar.
Bill Flodin kom som barn tillsammans med sin familj till Målsryd utanför Borås där han växte upp för att senare bosätta sig i Borås. Han är autodidakt. Han företog studieresor i de nordiska länderna, Tyskland och Frankrike. Han deltog i samlingsutställningar i Stockholm, Halmstad och ett flertal större orter i Sverige samt separat med ett par uppmärksammade utställningar i Göteborg och Ulricehamn. Bill Flodin hade en egen stil. Han plagierade ingen utan inrymde i sina tavlor sina innersta tankar, ömsom i mörka, ömsom i bjärta färger. Verken är präglade av en sällsam drömlik ton där ljus och skugga glider i eteriska intervaller i dunkel oändlighet med stark och återhållsam känsla och dramatik. Han snör in sina bildmönster i svarta kompositionslinjer, spiralslingrande, ofta rent abstrakta arabesker. Färgerna mellan dessa flisiga konturer går gärna i blått och rött men även ibland i en skala av svart, grått och brunt.
Ibland beskrev Bill Flodin den upplevelse som låg till grund för konstverket. Ett exempel på detta är följande text som åtföljer konstverket ”Tidig morgon i Bohuslän”.
Morgonhimmelns tunna grå dis orkar inte stå mot solen och om en stund klarnar det snabbt. Klockan är fyra en varm junimorgon. Längre ut bland skären råder en nästan högtidlig stillhet. Här nere i fiskebodarna har just ett par fiskare startat sina fiskebåtar och det dova dunket från motorerna är det enda som tyder på liv. Den enda rörelse so syns är den svaga avgas röken som sakta driver i den stilla luften. Bergsklipporna bakom fiskebodarna spelar sitt spel i färger och skuggor. Snart kommer fiskegubbarna upp ur maskinrummen och den blanka vattenytan kommer att fåras när båtarna ger sig av.
Offentlig utsmyckning: "Jesu födelse" Toarps kyrka.
Bild: Vid sjön av Bill Flodin.