KRISTINA FORSBERG

KRISTINA FORSBERG
Bildkonstnär, grafiker och tecknare. Född 1973 i Sundsvall, . Kristina Forsberg arbetar i måleri, teckning och grafik.
Bild: “Pierrot”.