JOHAN ADAM von GERTTEN

Konstnär Johan Adam von Gertten, född 1767 och död 1835. Von Gertten var överstelöjtnant och överadjutant 1794, men ägnade sig mest åt konststudier, blev Elias Martins lärjunge och företog flera resor, varunder han tecknade och målade svenska landskapsutsikter. Några av hans teckningar är gravarerade i Louis Belangers Voyage pittoresque de la Suéde (utgiven omkring 1802).