EDA Matilda DOUSCHA

EDA Matilda DOUSCHA
Bildkonstnär född i Göteborg år 1879. Död därstädes 1967. D studerade teckning för Georg och Hanna Pauli samt målning för Carl Wilhelmson vid Valand i Göteborg 1897-1900. Studieresa 1900-1901 till Paris med besök på Académie Colarossi. Resor även i Belgien 1909, 1915, 1916, 1929 och 1937 samt i Tjeckoslovakien 1926. D som målat tekniskt säkra stilleben, landskap och porträtt, har bl.a. utställt i Liége, Belgien 1929, i Göteborgs Konsthall 1931 tillsammans med Thyra Appelberg, Ingegerd Beskow, Mollie Faustman, Hilda Heyman, Siri Magnus-Lagercrantz, Ninnan Santesson, Elvi Tondén och Bertha Wilhelmsson samt separat i Marstrand 1933. Douscha deltog regelbundet i Göteborgs Konstförenings årliga decemberutställningar t.o.m.1947.
Bild: Kustsamhälle, oljemålning 1932. 28 x 39 cm.