VALDEMAR ÖBERG

VALDEMAR ÖBERG
Bildkonstnär. (Runo VALDEMAR). Född 1931 i Lund. Studerat teckning vid Famous Artist-skola i Holland. Studieresor i Tyskland, Frankrike, Belgien, Danmark, Norge och Holland. Utst. på Salong Signaturen i Kristianstad, på konstföreningarna i Eslöv, Hörby, på Volvo i Kalmar, på Ferrosan och Sydkraft i Malmö, på Tre Torn i Helsingborg, SKF, Eriksbergs varv, Göteborgshem i Göteborg m.fl.
Bild:Stilleben. Olja på duk Signerad.