AXEL ÖSTERBERG

AXEL ÖSTERBERG
Bildkonstnär, tecknare och etsare. Karl Axel Fredrik Österberg. Född 8 november 1866 i Vaxholm, död 27 maj 1952 i Stockholm. Han studerade vid Tekniska skolan (nuvarande konstfack) i Stockholm 1888-1889 och vid Axel Tallbergs etsarskola 1895-1896. Han var även verksam som bokhållare. Han är begravd på Stockholms norra begravningsplats.