ELISABETH JANSON SANDHAMRE

ELISABETH JANSON SANDHAMRE
Bildkonstnär.Född 29 augusti 1950 i Fagersta. Utbildning: Konstfackskolan 1970-75, Konsthögskolan Stockholm 1975-80.
Stipendier: Helge Ax:son Johnsons stipendium 1980 Stockholms stads kulturstipendium 1980 och 1989. Utställningar: Separatutställningar: Galleri Svenska Bilder, Stockholm 1983 Galleri Lucifer, Skövde 1984. Galleri Gothia Linköping 1984 Galleri Lucidor, Stockholm 1987 Gallerihuset, Östersund 1992 Galleri JB, Västerås 1996. Konstnärshuset, Stockholm 1996 Tornby Konsthall, Linköping 1997. Konstfrämjandet, Norrköping 1997 Galleri Remi, Östersund 1997. Galleri Bergman, Karlstad 1997 Galleri Plantage, Göteborg 1998 Odhenkrantz & Koonce, Göteborg 2000 Galleri Konstform, Stockholm 2001 Folkets Hus, Ludvika 2001. Galleri Remi, Östersund 2001, 2005 Galleri Eva Solvang, Stockholm 2002, 2004 Galleri Mölndal, Mölndal 2005. Grafikutgivning: Vattenfalls konstförening, JFF:s konstförening, SAAB:s konstförening, Våga Se, Galleri Bergman och Apoteket. Representerad: Nationalmuseum, Sveriges allmänna konstförening, Statens Konstråd, Sveriges Riksdag,ett flertal landsting.


ELISABETH JANSON SANDHAMRE finns ocksÃ¥ pä Svenskakonstnarer.se »