MATS ÅKERMAN

MATS ÅKERMAN
Bildkonstnär. Född 1956 i Stockholm. Han har skapat en egen fantasivärld som han kallar "Den Svagiska Unionen". Huvudpersonen i denna värld heter Rocco Rivarossi och berättelsen utspelar sig mestadels på 1950-talet. Bilderna föreställer ofta restauranger, båtar, tåg och stadsmiljöer. Måleriet utgör merparten av hans arbete men i projektet ingår också diverse andra uttrycksformer såsom teckningar, kartor, serier, diagram, tabeller, filmer, objekt och texter. Utbildning: Grundskolan för konstnärlig utbildning ”Grundis” 1979-80, Stockholms Universitet 1980-83 (konstvetenskap, idéhistoria, filosofi, historia), Konstfack, Stockholm, Bildlärarutbildningen 1983-86. Åkerman har gjort en bok som heter Retur, men han har även gjort mindre skrifter. I Retur har han skrivit om Rocco Rivarossis resa med tåg genom Den Svagiska Unionen. Han har själv gjort bilderna i boken. En fortsättning utkom 2010: A la prima, på Bokförlaget Atlantis med förord av Johan Hakelius. Åkerman medverkade 2011 i radioprogrammet "Mats Åkerman målar 50-talet" i Studio Ett.
Böcker: Retur” Målningar, teckningar och en berättelse i en välbekant men ändå okänd miljö med förord av Karsten Thurfjell, Carlssons förlag -03 ”A La Prima”, förord av Johan Hakelius, 2010 Kataloger: ”Gods” med text av Gunnar Bolin -95, ”Tur och Retur” med text av Gunnar Bolin -04, ”Under inspelning” med text av Nils Petter Sundgren.
Bild: Humide (Le Grog), olja på duk, 54x76 cm.