ELLEN THESLEFF

ELLEN THESLEFF
Bildkonstnär."Lysande målare och tidig modernist" Född 5 oktober 1869 i Helsingfors, död där 12 januari 1954. Hon utbildade sig i Finland och Paris samt var under flera perioder bosatt i Italien. Hennes konstnärskap domineras av oljemålningar och under de sex decennier hon var verksam utvecklades hennes stil från ett naturalistiskt uttryckssätt till en experimentartad färgexpressionism.
Sin första konstnärliga utbildning fick Thesleff hos fadern, som var mycket konstintresserad; han tog med henne på utställningar och betalade hennes modeller. År 1885 började hon studera för Adolf von Becker, och 1887 flyttade hon till Finska konstföreningens ritskola. Bland hennes lärare där var Fredrik Ahlstedt. År 1890 började hon, tillsammans med några andra elever från ritskolan, däribland Magnus Enckell, Beda Stjernschantz och Väinö Blomstedt på Gunnar Fredrik Berndtsons akademi. Sin utställningsdebut gjorde hon på Finska Konstnärernas utställning 1891 med målningen Eko. Debuten möttes av välvilliga recensioner och Eko inköptes av utställningskommissarien Ernst Nordström.
Hösten 1891 begav sig Ellen Thesleff tillsammans med konstnärskollegorna Anna Bremer, Jenny Cajander och Sigrid Granfelt till Paris för att bedriva studier vid Académie Colarossi. Där undervisades de av bland andra Gustave Courtois, Puvis de Chavannes och Eugène Carrière. Vid sidan av studierna tog Thesleff del av Paris kulturliv och bevistade flitigt museer och utställningar, särskilt Louvren, där hon gärna teckade och ägnade mycket uppmärksamhet åt verken av Leonardo da Vinci och Sandro Botticelli samt den egyptiska konsten. På kvällarna besökte hon ofta kaférestaurang Régence, en samlingsplats för skandinaviska konstnärer. I bekantskapskretsen ingick bland andra finländarna Aleksander Federley och Pekka Halonen samt svenskorna Fanny Låstbom och Gerda Ahlm.
Undervisningen vid Académie Colarossi avslutades den 15 mars 1892, men Thesleff reste inte tillbaka till Finland förrän i början av juni. De sista dagarna i Paris ägnades åt utställnings- och teaterbesök. Färden hem gick igenom Bryssel, Antwerpen och Lübeck i sällskap med Magnus Enckell och Carl Wilhelmsson. Hon anlände till Hangö den 9 juni 1892.
Bild: Eko, 1891, olja på duk. Foto: © Andersudde/Ahvenanmaaa, Åland.


Mer info om ELLEN THESLEFF»