ANDREAS RIBBUNG

ANDREAS RIBBUNG
Bildkonstnär. Född 1967 i Gustavsberg verksam i Stockholm. Sedan 2004 är han också en av drivkrafterna bakom Candyland, ett utställningsrum för samtidskonst i Stockholm, och är en av tre bakom Supermarket Andreas arbetar som projektledare för Stockholm konst sedan 2007. Utbildning: 1987–93 Kungliga Konsthögskolan, Stockholm, 1986–87 Konstfackskolan, Stockholm.


Mer info om ANDREAS RIBBUNG»