Maryam Javidmehr

Maryam Javidmehr
Bildkonstnär. Född och uppvuxen i Qazvin i Iran. Maryam var som barn fascinerad av djur och natur, mytologier, symboler, det immateriella och uråldrig musik, och redan då upptäcktes hennes konstnärliga begåvning i målning och musik. Utbildning: I 16-års åldern inledde Maryam sin konstnärliga verksamhet genom att studera bild och konst i Al Zahras konstskola i Qazvin, och i 20 års åldern följde hon nu sin passion för lergodstillverkning och hantverk genom en utbildning i lergodstillverkning och drejning från Organisationen för Kulturarv, Hantverk och Turism i Qazvin, Iran. I samma utbildningscenter började hon hålla i kurser och undervisning. Inom några år var hon ansvarig för att utbilda och certifiera andra lärare. Utställningar: Efter sin utbildning deltog Maryam i en mängd grupputställningar av sina hantverk i Isfahan, Qazvin och Tehran. Men det tog några år innan ett genombrott i hennes yrkesliv ägde rum. Hennes talanger och erfarenheter som målare och konstnär började blomma in i sina lerverk, och efter möjligheten att få undervisning hos erfarna och väletablerade relief skulptörer i Iran, resulterade i skapandet av relief skulpturer i form av högreliefer. Genom sina skulpturverk kunde nu äntligen hennes idéer och intressen för djur och natur, mytologier, symboler och det immateriella förverkligas. Genombrottet i Maryams yrkesliv bidrog, trots svårigheterna med att som kvinna arbeta och konkurrera i ett mycket ojämlikt och mansdominerat samhälle, till många priser, däribland en nationell utmärkelse för sin konst 2011. 2013 flyttade Maryam till Sverige och har sedan 2014 fortsatt sitt konstnärliga arbete i Göteborg.


Maryam Javidmehr finns ocksÃ¥ pä Svenskakonstnarer.se »