FREDRIK von SCHANTZ

FREDRIK von SCHANTZ
Bildkonstnär. (FREDRIK Hippolyte). Född i Stockholm 13 juli 1829, död 10 november 1864 i en olyckshändelse utanför Godahoppsudden. Han var en svensk kofferdikapten och amatörkonstnär. Vid sidan av sin profession som sjöman utförde von Schantz miniatyrakvareller samt en del porträtt i gouache och akvarell. De senare finns bevarade hos SPA - Svenska Porträttarkivet hos Nationalmuseum. Han var son till majoren Johan Carl von Schantz och Amelie Judith, född le Noble. Utbildning: Han genomgick skolgång i Stockholm, men också delvis i Brasilien, där fadern under några år var svensk-norsk generalkonsul. År 1848 tog han sin styrmansexamen vid Navigationsskolan i Stockholm och sex år senare utexaminerades han som sjökapten av första klassen. Huruvida han som några konstvetare hävdat och vissa dokument tyder på också studerade vid Fria Konstakademien har inte kunnat fastslås, då elevmatriklar från den tiden saknas. Som professionell sjöman i den svenska handelsflottan hann von Schantz segla med femton olika segelfartyg och två ångfartyg. Av någon anledning uppträdde han trots sin formella utbildning aldrig som befälhavare på något av fartygen, utan förblev styrman under hela sin karriär. Under sin korta levnad företogs flera resor till Sydamerika och södra Afrika. Han besökte också dåtida Nederländska Ostindien (Indonesien) och det var vid sin andra resa dit han omkom i en olyckshändelse. Men de flesta resorna företogs i Östersjön och till västeuropeiska hamnar liksom till östra Medelhavet. Vid sin död var han anställd som förstestyrman på fullriggaren L.A. Bång. Någon klarhet över hur dödsolyckan gått till har inte gått att fastställa. Märkligt nog saknas en sjöförklaring och rapporten med sjöförhöret lämnar mycket i övrigt att önska. Fredrik Hippolyte von Schantz hade en äldre och en yngre bror. Själv förblev han ogift.
Bild: En miniatyrakvarell (9,1 × 5,0 cm) från Stockholms inre skärgård, utförd 1851. Bilden är medvetet felaktigt skapad, då den är sammansatt och återger motiv från fem olika tillkomstplatser (Se boken: Schönbeck, Gerhard (2021): Mannen som försvann – Märkliga upptäckter i Fredrik Hippolyte von Schantz kölvatten. Egenutgivning, 528 sidor. ISBN 978-91-639-8296-5.


Mer info om FREDRIK von SCHANTZ»