ANDERS ÅRFELT

ANDERS ÅRFELT
Bildkonstnär, tecknare och skulptör. (Per Anders). Född 8 mars 1934. Utbildning: Efter avlagd studentexamen 1955 studerade Årfelt ett par månader vid Signe Barths målarskola i Stockholm 1956–1957 Han genomgick Teckningslärarinstitutet vid konstfackskolan 1957–1961 och var med många avbrott elev vid Konsthögskolan 1961–1967. Han bedrev självstudier under resor till Spanien och Frankrike. Stipendier: Ax:son Johnsons stiftelse 1963 och ur Konstakademiens Smiths fond 1964.Utställningar: Han medverkade några gånger i Nationalmuseums utställning Unga tecknare. Hans konst består av landskapsmotiv, porträtt nonfigurativa kompositioner utförda som oljemålningar och teckningar samt skulpturala arbeten i betong och sten. Representerad: Med bildkonst vid Moderna museet och Kungliga sjökrigsskolan.
Bild: Linköpingslejon.


Mer info om ANDERS ÅRFELT»