HELENA von BERGEN

HELENA von BERGEN
Landskapsarkitekt och bildkonstnär. Född 1959 i Umeå, men flyttade till Dalarna vid fem års ålders. Utbildning: MASTER I LANDSKAPSARKITEKTUR 300 p. Universitet for Miljø - och biovetenskap, Norge. Inriktning design och landskapsanalys
HOVEDFAG I KONST 90 p + 180 p. Statens kunst og håndverkshøyskole, Norge. Inriktning offentligt rum skulpturinstallation. Förstudier i konst. Mølla kunstskole, Moss, Norge. Institut för teckning och form, fri elev Statens kunst og håndverkshøyskole, Norge. Perukmakare / Maskör- 1979-1983. lärling vid Stora Teatern i Göteborg. Frisörutbildad vid Vidal Sassoon London 1987. Har varit bosatt i Norge 1989-2011. Helena har erfarenhet och intresse av både analytiskt och operativ arbete. Ett tidigare yrkesliv inom film och teater har gett henne kunskaper om hur man kan bygga upp miljöer för att påverka människor att, upptäcka, agera och erfara. En stark entreprenörsanda och studier har lett henne vidare till offentlig konst och landskapsarkitektur. "Ofta hittar jag utvecklingssamband mellan olika arbetsstrategiska nivåer. Detta gör att jag har en okonventionell arbetstillnärmning och återkommer ofta till frågan, hur kan vi göra det här bättre"? Helena kommer från Dalarna men har varit bosatt i Norge mellan 1984 -1986, London 1987 och Norge 1989-2011. Helena flyttat tillbaka till Sverige 2011. Idag bor hon tillsammans med sin man Peter Carlsson, ( musiker, Blå Grodorna). på Bengtsarvet i Grycksbo utanför Falun.


HELENA von BERGEN finns ocksÃ¥ pä Svenskakonstnarer.se »
Mer info om HELENA von BERGEN»