IDA PERSSON

IDA PERSSON
Bildkonstnär. Född 1985 i Ystad. Utbildning: Konsthögskolan i Umeå. Master 2012-2014, Umeå Academy o fine arts, Bachelor 2009-2012, Nordic art school in Kokkola, Finland 2007-2008, Önnestadfolkhögskola 2005-2007. Utställningar: Österrike, Tyskland och i Sverige. Stipendier: 2015 Fredrik Roos-stipendiet. Representerad: Uppsala konst museum, Uppsala kommun, Ystad konstmuseum.


Mer info om IDA PERSSON»