ANNA LÖWDIN

ANNA LÖWDIN
Bildkonstnär och skulptör. Född 1960. Bor och lever i Uppsala. Stipendier: Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2007, 2008, 2010. Representerad: Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Egypt Kommuner och landsting.